Zakładanie Spółek

Pomożemy w założeniu spółki z o.o. oraz spółki komandytowej

Umów się na rozmowę i prezentację on-line.

Omówimy Twoje potrzeby oraz pokażemy stosowane przez nas narzędzia.

Wypełnij formularz


  Zamknij

   

   

  Jak założyć spółkę z o.o. przez Internet
  https://ekrs.ms.gov.pl/s24

  Konieczne jest posiadanie Profilu Zaufanego (przez każdego ze Wspólników)
  https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany
  https://pz.gov.pl/pz/index

  Profil zaufany to inaczej podpis elektroniczny i służy do podpisywania podań i wniosków składanych do podmiotów publicznych. Adres zamieszkania podany w ePUAP musi być taki sam jak przy rejestracji Spółki.

  Przygotuj dane potrzebne do założenia Sp. z o.o. przez Internet

  1. NAZWA, czyli FIRMA pod jaką będzie działać spółka
  2. SIEDZIBA Spółki (pełny adres) – Pamiętaj o wymogu posiadania aktu prawnego do lokalu (np. akt własności, umowa najmu lub podnajmu, wirtualne biuro)
  3. Lista wspólników (ile osób/wspólników i kto będzie w spółce?)
  4. Dane wspólników (imię, nazwisko, nr dowodu osobistego, PESEL, adres zamieszkania każdego wspólnika, adres podany w ePUAP musi być taki sam jak przy rejestracji spółki)
  5. Wysokość kapitału zakładowego (minimum 5.000,00 zł)
  6. Wielkość i wartość nominalna udziałów; minimalna wartość 1 (jednego) udziału wynosi 50 zł (np. kapitał wynosi 5.000 i jest 2 wspólników to każdy ma 50 udziałów po 50zł; 50x50zł=2.500zł –> 2 wspólników po 2.500 = 5.000)
  7. Czy w Spółce będzie Prokurent? Jeśli tak to: imię, nazwisko, nr dowodu osobistego, PESEL, adres zamieszkania.
  8. Z ilu członków będzie składał się zarząd? Lista członków zarządu oraz ich dane personalne (imię, nazwisko, nr dowodu osobistego, PESEL, adres zamieszkania)
  9. Przedmiot działalności z podaniem PKD.
  PKD to Polska Klasyfikacja Działalności tj. umownie przyjęty, usystematyzowany podział rodzajów działalności społeczno-gospodarczej, jakie realizują podmioty gospodarcze.
  Można wybrać maksymalnie 10 PKD.
  10. Opłata sądowa 350,19 zł – płatność online

  Po założeniu Spółki należy uzupełnić i wysłać online wniosek.
  Do wniosku należy dołączyć:
  1. Umowę Spółki, podpisaną przez wszystkich wspólników (wzór dostępny na https://ekrs.ms.gov.pl/s24)
  2. Oświadczenie o wniesieniu kapitału, podpisane przez wszystkich wspólników
  3. Lista wspólników
  4. Lista podmiotów uprawnionych do powoływania Zarządu
  5. Oświadczenie każdego ze Wspólników o adresie do doręczeń
  6. Oświadczenie, czy Spółka jest cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców i czy posiada jakieś nieruchomości.
  7. Opłata sądowa 350,19 zł – płatność online

  Jeśli uznasz, że wolisz, aby rejestracją spółki zajęli się nasi specjaliści, możesz skorzystać z takiej usługi.
  Koszt zarejestrowania Spółki za pośrednictwem IT SPOT TAX Sp. z o.o. – 800 zł netto

  Po rejestracji Spółki – rejestracja beneficjenta rzeczywistego (30 dni)
  PCC3 – 0,5% od kapitału – 14 dni od daty rejestracji

  Dlaczego rejestracja spółki online jest korzystniejsza? m.in. dlatego

  Rejestracja offline
  – min 30 dni
  – koszty aktu notarialnego (uzależniona jest co prawda od wysokości kapitału zakładowego)
  – koszty prawnika (wniosek do KRS)
  – koszty umowy
  – opłaty w KRS 500 zł za rejestrację
  – opłata za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym 100 zł.


   Zamknij
   Skontaktuj się >

   Ta strona używa plików cookies w celach statystycznych oraz funkcjonalnych i jest zgodna z RODO. Więcej informacji: Polityka prywatności

   The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

   Close